جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

8 ماه پیش11691 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

9 ماه پیش3841 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

9 ماه پیش2911 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

9 ماه پیش2822 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

9 ماه پیش3591 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

9 ماه پیش3751 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

9 ماه پیش2551 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

9 ماه پیش2891 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

9 ماه پیش2591 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

9 ماه پیش1801 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

9 ماه پیش2111 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

9 ماه پیش2461 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

9 ماه پیش1541 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

9 ماه پیش1561 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

9 ماه پیش1331 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

9 ماه پیش1441 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

9 ماه پیش1511 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

9 ماه پیش1301 0