جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

12 ماه پیش12241 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

12 ماه پیش4201 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

12 ماه پیش3181 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

12 ماه پیش3112 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

12 ماه پیش3821 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

12 ماه پیش4001 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

12 ماه پیش2751 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

12 ماه پیش3091 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

12 ماه پیش2861 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

12 ماه پیش2041 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

12 ماه پیش2321 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

12 ماه پیش2711 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

12 ماه پیش1811 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

12 ماه پیش1811 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

12 ماه پیش1581 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

12 ماه پیش1641 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

12 ماه پیش1711 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

12 ماه پیش1511 0