جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

2 سال پیش14641 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

2 سال پیش5971 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

2 سال پیش4671 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

2 سال پیش4792 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

2 سال پیش5521 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

2 سال پیش5711 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

2 سال پیش4391 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

2 سال پیش4641 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

2 سال پیش4341 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

2 سال پیش3381 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

2 سال پیش3731 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

2 سال پیش4391 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

2 سال پیش3311 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

2 سال پیش3381 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

2 سال پیش2891 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

2 سال پیش3271 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

2 سال پیش3101 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

2 سال پیش3061 0