جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

11 ماه پیش12031 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

11 ماه پیش4101 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

11 ماه پیش3061 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

11 ماه پیش3032 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

11 ماه پیش3731 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

11 ماه پیش3931 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

11 ماه پیش2681 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

11 ماه پیش3001 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

11 ماه پیش2761 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

11 ماه پیش1971 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

11 ماه پیش2251 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

11 ماه پیش2601 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

11 ماه پیش1691 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

11 ماه پیش1701 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

11 ماه پیش1471 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

11 ماه پیش1561 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

11 ماه پیش1641 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

11 ماه پیش1401 0