جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

1 سال پیش12671 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

1 سال پیش4591 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

1 سال پیش3521 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

1 سال پیش3482 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

1 سال پیش4221 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

1 سال پیش4421 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

1 سال پیش3101 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

1 سال پیش3421 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

1 سال پیش3201 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

1 سال پیش2241 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

1 سال پیش2581 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش3001 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2061 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2111 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1741 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش1841 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش1891 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش1761 0