جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

1 سال پیش12931 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

1 سال پیش4821 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

1 سال پیش3761 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

1 سال پیش3702 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

1 سال پیش4471 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

1 سال پیش4641 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

1 سال پیش3321 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

1 سال پیش3671 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

1 سال پیش3411 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

1 سال پیش2401 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

1 سال پیش2791 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش3241 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2311 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2391 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1991 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش2121 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش2141 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش2021 0