جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

1 سال پیش13731 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

1 سال پیش5491 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

1 سال پیش4361 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

1 سال پیش4322 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

1 سال پیش5091 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

1 سال پیش5261 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

1 سال پیش4041 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

1 سال پیش4341 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

1 سال پیش3991 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

1 سال پیش3021 0
uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

1 سال پیش3411 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش3921 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2931 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2991 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش2591 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش2751 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش2701 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش2631 0