جدیدترین ویدئوها

italia-brazil

فینال جام جهانی ۱۹۹۴

10 ماه پیش11941 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

10 ماه پیش4001 0
mex-usa

مکزیک ۲ -۱ امریکا

10 ماه پیش2991 0
uero

گلهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا

10 ماه پیش2992 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

10 ماه پیش3671 0
portegual-latvia

پرتغال ۴- لتونی ۱

10 ماه پیش3821 0
welse-moldavy

ولز۴- ۰ مولداوی

10 ماه پیش2611 0
italia-spain

ایتالیا ۱ -۱ اسپانیا

10 ماه پیش2951 0
portegual-faro

پرتغال ۶ -۰جزایر فارو

10 ماه پیش2701 0
germany-3-0-norw

نروژ۰-۳ آلمان

10 ماه پیش1861 0