برچسب ویدئو: آسیا

uzbak-korea

کرجنوبی ۲ ازبکستان ۱

10 ماه پیش2181 0
uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

10 ماه پیش2521 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

10 ماه پیش1591 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

10 ماه پیش1621 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

10 ماه پیش1401 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

10 ماه پیش1491 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

10 ماه پیش1571 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

10 ماه پیش1351 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

10 ماه پیش881 0