برچسب ویدئو: آسیا

uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش3921 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2931 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2991 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش2591 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش2751 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش2701 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش2631 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1631 0