برچسب ویدئو: آسیا

uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش2831 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش1891 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش1911 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1651 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش1701 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش1761 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش1621 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1021 0