برچسب ویدئو: آسیا

uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

1 سال پیش3001 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2061 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2111 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1741 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش1841 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش1891 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش1761 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1121 0