برچسب ویدئو: آسیا

uzbak-china

ازبکستان ۲ چین ۰

2 سال پیش4391 0
qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

2 سال پیش3311 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

2 سال پیش3381 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

2 سال پیش2891 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

2 سال پیش3271 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

2 سال پیش3101 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

2 سال پیش3061 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

2 سال پیش1851 0