برچسب ویدئو: آمریکایی جنوبی

brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

10 ماه پیش4001 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

10 ماه پیش3671 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

10 ماه پیش931 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

10 ماه پیش1091 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

10 ماه پیش931 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

10 ماه پیش881 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

10 ماه پیش1001 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

10 ماه پیش1051 0
berzil-argantin-1

برزیل ۱ آرزانتین ۱

10 ماه پیش901 0
ecoadur-argantin

اکوادور ۲ آرژآنتین ۰

10 ماه پیش1031 0