برچسب ویدئو: ویدیو جام جهانی

qatar-korea

کره جنوبی ۳ قطر ۲

1 سال پیش2311 0
iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2391 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1991 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش2121 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش2141 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش2021 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1261 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

1 سال پیش1211 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

1 سال پیش1441 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

1 سال پیش1301 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

1 سال پیش1231 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

1 سال پیش1361 0