برچسب ویدئو: جام جهانی

iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

2 سال پیش3381 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

2 سال پیش2891 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

2 سال پیش3101 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

2 سال پیش3061 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

2 سال پیش1851 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

2 سال پیش1731 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

2 سال پیش2051 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

2 سال پیش1891 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

2 سال پیش1851 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

2 سال پیش1971 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

2 سال پیش2101 0